Daya tahan kepimpinan dalam kalangan pengusaha TASKA di Malaysia dalam era pandemik COVID19

NUR FAZELLA ABDUL JAMIL, FATIMAH TAMBI (PHD)
Universiti Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur, Malaysia

ABSTRACT

Penularan pandemik covid-19 ini memberikan cabaran baru kepada kelestarian dunia pendidikan awal kanak-kanak . Kajian ini meneroka bagaimana dan apakah faktor daya tahan kepimpinan pengusaha taska untuk terus bertahan menghadapi pandemik covid19 bagi memastikan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia terus kekal